EPBOnline maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Meer weten?

Algemene werking MEER WETEN, CHAT, WELKE BOUWSTUDIES

Naast bovenstaande dienstverlening kan u via de uitgebreide 'MEER WETEN’ een antwoord vinden op uw vragen. Geraakt u er echt niet aan uit of wil u een opmerking geven aan uw projectcoach, dan kan u gebruik maken van de CHAT aanwezig op het platform. Zie het demodossier voor een voorbeeld. Naast de EPB-verslaggeving kunnen we ook de andere bouwstudies via deze weg mee servicen, denk aan VENTILATIEVERSLAGGEVING, LUCHTDICHTHEID, VEILIGHEIDSCOöRDINATIE. Indien u hier meer informatie over wenst neemt u beste contact op via info@epbonline.be.

Algemene werking STAP 1: de opstart van het dossier

BOUWHEER: Dit doet u via de startpagina van EPBonline, u logt in op EPBonline en maakt een nieuw dossier aan. U kan onmiddellijk doorgaan naar stap 2. EPBonline: Het dossiers krijgt onmiddellijk een projectcoach toegewezen die uw project mee zal opvolgen.

Algemene werking STAP 2: invoeren van de startgegevens

BOUWHEER: U voert de nodige gegevens in van het project. Vul de startdatum van de werken in en upload de bouwplannen. Bij elk onderdeel worden er EPB conforme waarden automatisch ingevuld door EPBonline. Deze kan u eenvoudig laten staan of snel aanpassen. In de tijd dat u een mail heeft verstuurd, zijn de startgegevens ingevuld! Wanneer al de gegevens zijn gevalideerd, stuurt u de gegevens door naar EPBonline. EPBonline: De projectcoach krijgt een melding en neemt het dossier van u over, hij kijkt de ingevulde gegevens na. Indien deze toch niet volledig zouden zijn, krijgt u hierover feedback en krijgt u één kans om te vervolledigen. Nadat alle informatie volledig is, wordt de eerste berekening opgestart en wordt er overgegaan naar het deel startverklaring.

Algemene werking STAP 3: de EPB startverklaring

EPBonline: De projectcoach maakt de eerste EPB berekening volgens de geldende wetgeving. U ontvangt een eerste resultaat, indien nuttig aangevuld met adviezen. Na uw feedback over de keuze van het advies, zet de projectcoach de gegevens op het platform juist en dient hij de startverklaring in. De officiële documenten, de EPB software en de sketchup worden geüpload naar EPBonline. BOUWHEER: Kiest tussen de adviezen en koppelt deze via EPBonline terug naar de projectcoach. Vervolgens kan u alle gegevens downloaden in een mooi verslag, dit verslag bevat alle gegevens die u nodig heeft, dit u kan bezorgen aan de aannemers en u kan zelf nog aan de slag met de software bv om kleine simulaties doen tijdens de uitvoering.

Algemene werking STAP 4: invoeren van de eindgegevens

BOUWHEER: U vult de einddatum werken in en upload op een eenvoudige manier de stavingsstukken. Het uploaden gebeurd door deze eenvoudig te slepen naar het juist item. Nadat alles volledig is ingevuld, valideert u de eindgegevens. EPBonline: De projectcoach krijgt een melding en neemt het dossier van u over, hij kijkt de ingevulde gegevens na. Indien deze toch niet volledig zouden zijn krijgt u hierover feedback en krijgt u één kans om te vervolledigen. Nadat alle informatie volledig is, wordt de aangifte opgestart en wordt er overgegaan naar deel aangifte.

Algemene werking STAP 5: de EPB aangifte

EPBonline: Maakt de voorlopige EPB aangifte op volgens de geldende wetgeving. Dit resultaat kan u vervolgens raadplegen en goedkeuren. Indien nodig worden nog adviezen gegeven om het resultaat EPB oké te krijgen. Nadat de bouwheer de staving van de aanpassing heeft doorgegeven en nadat hij het resultaat goedkeurt, wordt de EPB aangifte definitief gemaakt. De officiële documenten, de EPBsoftware worden geüpload naar EPBonline. BOUWHEER: Bekijkt de voorlopige EPBaangifte en keurt deze goed of upload de nodige stavingsstukken van de aanpassingen. De projectcoach past een laatste keer de berekening aan en upload op basis hiervan de officiële documenten een laatste keer naar EPBonline!

Bescherming tekeningen en overige data

"Alle informatie, gegevens, tekst, plannen, afbeeldingen, technische gegevens of eender welke materialen die de Klant overmaakt aan Xenadvies via EPBonline (collectief de “Data”) voor de uitvoering van het Project, blijven de eigendom van de Klant."

Betaling, hoe verloopt deze in de tijd en welk bedrag?

Op de startpagina van EPBonline kan u eenvoudig en transparant de volledige prijs berekenen voor de volledige EPB-verslaggeving. Vervolgens zal er 60% betaald moeten worden bij opstart eerste berekening (opstart project) en 40% bij opstart eindaangifte. Bij elke betaling zal u automatisch een factuur per mail ontvangen.

Communicatie

De communicatie gebeurt via het online platform. Deze blijft gegroepeerd per dossier. Dossiergebonden informatie wordt uitsluitend via EPBonline gecommuniceerd. U kan vragen stellen aan de persoon die uw dossier aan het uitrekenen is. Enkel de mails 'ter herinnering' zal u nog ontvangen op het door u opgegeven mailadres. In deze mails zal dan steeds terug verwezen worden naar EPBonline.

Contract herroepen, wat als ik binnen de twee weken mijn bestelling wil herroepen?

Als u binnen de 14 kalenderdagen wenst te stoppen met EPBonline bent u enkel de kosten verschuldigd die reeds gemaakt zouden zijn geweest,  (zie algemene voorwaarden artikel 4). Na ontvangst van de startgegevens zal EPBonline snel starten aan de berekening. Dat is net de kracht van EPBonline. De kans bestaat dat de EPB-berekening al binnen de twee weken zal uitgevoerd zijn (dus binnen uw herroepingstermijn). U ontvangt ook steeds de reeds gepresteerde werken van EPBonline.

Contract, wanneer komt de overeenkomst tussen de klant en EPBonline tot stand?

Wanneer u de kostprijs zoals weergegeven aanvaardt en de bestelling bevestigt.

Download het project

Door op deze knop de drukken downloadt u alle invoergegevens en bijlagen die op EPBonline staan. Het downloaden gebeurt op de achtergrond, u zal de volledige donwload ontvangen per mail. Dit kan even duren, aangezien het meestal over veel invoergegevens zal gaan. Concreet is dit een overzicht van de te gebruiken materialen en technieken, dit kan u aan de leden van het bouwteam geven. Op deze manier weet iedereen wat te gebruiken in uitvoering. Het heeft pas zin het project te downloaden als het dossier volledig is doorgerend (er mogen ook geen adviezen meer openstaan).

Facturatiegegevens

Wanneer een dossier opgestart wordt zal u gevraagd worden om de facturatiegegevens in te vullen, gelieve hier de gegevens in te vullen zoals de factuur opgemaakt dient te worden. Dit kan de rechtspersoon zijn waarvoor u als zaakvoerder of als medewerker werkt of dit kan ook u als privépersoon zijn.

Fouten in de EPB-berekening

Het is wettelijk bepaald dat de EPB-verslaggever verantwoordelijk is voor de correcte rapportering in de EPB-aangifte. Indien er een fout zit in de EPB-aangifte, dan is de EPB-verslaggever hiervoor verantwoordelijk.

Gegevens doorsturen nadat de bouwheer deze heeft ingevuld

Wanneer alle items zijn ingevuld en alle documenten/foto's zijn geüpload dien je de volledigheid nog effectief te bevestigen als bouwheer, pas dan weet EPBonline dat de bouwheer klaar is met zijn ingave en niet verder meer gaat aanvullen. Na jouw bevestiging krijgt de projectleider een melding dat de gegevens kunnen nagekeken worden, concreet zal je ofwel feedback krijgen om nog enkele zaken te verduidelijken, ofwel starten we aan de eerste berekening (of aangifte). Concreet doe je dit door per titel (linkerkolom) onderaan op "valideren" te drukken, dan verschijnt er een groen vinkje voor de titel. Wanneer er in de linker kolom overal een groen vinkje staat, komt er rechts een blauwe kolom en dan klikt u op “gegevens indienen”, daarna nogmaals bevestigen door te klikken op "ik ben zeker". Vervolgens krijg je een melding op je scherm dat EPBonline bezig is met dit project en de projectleider krijgt ook een melding om van start te gaan!

Gepersonaliseerd advies, wat mag ik verwachten?

Binnen EPBonline gaat u gepersonaliseerd advies krijgen. Een voorbeeld, stel u haalt de norm niet en wij zien opportuniteiten dan zal EPBonline u deze opportuniteiten voorstellen in de vorm van een advies. Er worden maximaal twee adviezen gegeven, u kan ook zelf nog een voorstel doen aan EPBonline. Nadat er één advies gekozen is wordt de berekening hieraan aangepast en ofwel de startverklaring of de eindaangifte ingediend.

Kan het zijn dat ik sowieso een boete krijg?

Dit kan enkel als er bewust wordt afgeweken van de eerste berekening of wanneer er bewust zaken worden weggelaten (zoals bv het niet plaatsen van een ventilatiesysteem). EPBonline zal u dan ter informatie de indicatieve boete meedelen. De boete zelf wordt nagerekend en uitgeschreven door de overheid (mbb het VEA), dit staat volledig los van EPBonline.

Kostprijs EPBonline

De gemiddelde kostprijs op de markt voor een degelijke EPB-verslaggeving is €900,00 voor een nieuwbouw woning en €650,00 voor een renovatie van een woning. EPBonline automatiseert een deel van het werk en het administratieve werk, waardoor we dezelfde dienstverlening kunnen garanderen tegen een beter tarief. Zie in dit kader zeker ook bij de titel "Advies, wat mag ik verwachten?" . De kostprijzen die u vindt op EPBonline worden vermeld incl. en excl. BTW. Verder omvatten deze prijzen alle taksen en heffingen van welke aard dan ook.

Legende van de status van je project, de kleur van "het bolletje"

Er zijn 4 fasen in het EPB-project: fase 1&2: startgegevens - startverklaring fase 3&4: eindgegevens - aangifte Elk bolletje in de status staat voor deze fasen in dezelfde volgorde. De kleur van het bolletje geeft de status van elke fase aan. groen: voltooid blauw: in afwachting oranje: actie verwacht rood: geblokkeerd Enkel voorbeelden: als een project 4 groene bolletjes heeft, is het volledig uitgewerkt. Als een project een oranje 3e bolletje heeft, betekent dat dat u eindgegevens kan toevoegen. Als een project een blauw 2e bolletje heeft, worden de gegevens door EPBonline verwerkt.

Meerprijzen? Wanneer en hoeveel?

De Kostprijs veronderstelt dat de Klant alle nodige gegevens volledig aanlevert via EPBonline. Indien Xenadvies genoodzaakt is bijkomende gegevens op te vragen bij de Klant zal hiervoor een afzonderlijke vergoeding worden aangerekend van €30 per keer (maximaal 4 keer). Dit is een administratieve vergoeding, u zal steeds tijdig op de hoogte gesteld worden wanneer deze extra vergoeding kan optreden. Met 'tijdig' wordt bedoeld dat er steeds voorafgaand aan de extra betaling een melding zal optreden van deze meerkost. Verder is het systeem van EPBonline zo opgebouwd dat u zonder meerkost de eindaangifte bereikt, wat tevens de absolute doelstelling van EPBonline is. 

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van EPBonline zal u meer te weten komen over de werking en de evolutie van het platform.

Nieuwsbrief, ontvang ik deze wanneer ik mij registreer op EPBonline?

Uw mailadres zal na registratie opgenomen worden in het mailbestand. In de nieuwsbrief zal u o.a. meer informatie bekomen over de werking, de evolutie en promoties van EPBonline. U kan zich ten allen tijde onmiddellijk uitschrijven van de nieuwsbrief, uw mailadres zal dan permanent verwijderd worden en kan vanuit EPBonline niet meer worden toegevoegd.

Resultaat, overzicht van de randvoorwaarden

Hoe kan u weten welke randvoorwaarden u moet volgen om dit resultaat te bekomen bij einde werken? Hiervoor kunt u de gegevens aflezen die onder "startgegevens" staan. U kan naar 'startgegevens' gaan door hier bovenaan de pagina op te klikken. Vanaf het moment dat EPBonline een resultaat weergeeft is dit steeds op basis van de invoergegevens bij startgegevens. Deze invoergegevens zijn dan eenduidig ingevuld. Afwijking in uitvoering zal tot gevolg hebben dat het resultaat in de eindaangifte afwijkt.

Software, de EPB-software kan u zelf gebruiken!

Nadat de eerste berekening is afgerond, komt de ingevulde software op EPBonline. U kan hiermee dan zelf aan de slag voor bv snelle simulaties. Als basis voor de startverklaring en eindaangifte wordt door EPBonline de software versie gebruikt die opgemaakt is bij afsluit fase startberekening, dus de eerste versie die ter uwe beschikking staat.

Startverklaring ingediend, wat is de volgende stap binnen EPBonline

Wanneer de startverklaring is ingediend, is het resultaat ook bepaald (dit staat vermeld onder de titel "resultaat" in fase "startverklaring"). Op dit moment start dus de uitvoering van de werken en verdwijnen wij op de achtergrond. U kan tijdens deze fase de software gebruiken die we uploaden, op deze manier kan u kleine simulaties in de berekening uitvoeren. Ten laatste op het moment wanneer de werken klaar zijn moet uzelf de volgende fase in EPBonline opstarten, dit is de fase "eindgegevens". Zie ook de verschillende stappen van EPBonline op de "meer weten over EPBonline"

Upgrade naar een traditionele dienstverlening mogelijk?

Indien u er niet in slaagt om het EPBonline platform te vervolledigen of u wenst meer uitleg, een afspraak, meer simulaties of u verkiest er toch voor om zelf minder tijd te spenderen aan de EPB-studie, dan kan u ten allen tijde upgraden naar de offline dienstverlening van Xenadvies. U trekt dan aan de "noodrem", vanuit Xenadvies zal er dan vrijblijvend contact met u opgenomen worden. Het dossier op EPBonline wordt gelockt en u ontvangt van Xenadvies een alternatief voorstel. In deze fase heeft u ook de keuze om het dossier volledig stop te zetten bij Xenadvies en over te stappen naar een andere verslaggever.

Veiligheidscoördinatie

Voor de veiligheidscoördinatie (VC) verwijzen wij u graag door naar info@xenadvies.be, via deze weg ontvangt u vervolgens meer informatie. Na uw goedkeuring starten we op en communiceren we zoveel mogelijk via uw dossier op EPBonline.

Ventilatieverslaggeving

Voor de ventilatieverslaggever verwijzen wij u graag door naar info@xenadvies.be, via deze weg ontvangt u vervolgens meer informatie. Na uw goedkeuring starten we op en communiceren we zoveel mogelijk via uw dossier op EPBonline. De ventilatieverslaggever is erkend bij het BCCA en de EPB-verslaggever bij het VEA. Concreet wil dit zeggen dat de EPB-verslaggever niet automatisch de ventilatieverslaggever is.

Wanneer start u best het EPBonline-dossier op?

Als de bouwplannen concreet zijn en u al een idee heeft van de manier van ventileren, verwarmen,... is het het ideale moment om het EPBonline-dossier op te starten.

Wat als de uitvoeringstermijnen door EPBonline niet gerespecteerd worden?

Indien de in eerste instantie vooropgestelde uitvoeringstermijnen niet gehaald zouden kunnen worden (bvb omwille van bouwverlof), dan zal u als klant op de hoogte gesteld worden en zal er een "aanvullede termijn" voor opgesteld worden. Indien EPBonline ook de aanvullende termijn niet respecteert, heeft u als klant het recht om het project stop te zetten en de reeds betaalde bedragen terug te krijgen.

Wat als het netwerk plat ligt en het platform niet werkt?

EPBonline spant zich in om al de nodige technische maatregelen te nemen zodat het uitvallen van EPBonline of het verlies van data voorkomen kan worden. Echter is het aangewezen om de nodige backups te nemen van alle data.

Wat als het studiebureau/architect verkeerde info doorgeeft?

De aangifteplichtige blijft verantwoordelijk, hij kan deze niet verhalen op een andere tussenpersoon.

Wat als ik later dan twee weken mijn bestelling wil herroepen?

U kan het project ten allen tijde beëindigen, zonder verantwoording. Er zal door u geen aanspraak gemaakt kunnen worden op een schadevergoeding of dergelijke. 

Wat als mijn project bij aangifte een resultaat bekomt dat niet voldoet aan de EPB-wetgeving?

Bij aangifte zal EPBonline u het meest logische voorstel doen om het project alsnog in orde te brengen en geeft u dan ook de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen. In deze fase zou het echter ook wel kunnen dat het vermijden van een boete niet meer mogelijk is (zie 'kan het zijn dat ik sowieso een boete krijg?').

Wat als mijn project in eerste berekening een resultaat bekomt dat niet voldoet aan de EPB-wetgeving?

In eerste berekeing, dus voor de start van de werken, zal EPBonline u twee voorstellen doen om het project in orde te krijgen. Hiermee wordt rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren die u hebt aangegeven op het EPBonline-platform.

Wat bij niet-waarheidsgetrouwe rapportering? Fraude bij doorgeven aangifte-informatie?

Het is wettelijk bepaald dat de aangifteplichte verantwoordelijk is voor het correct aanleveren van de as-built situatie via de stavingsstukken. Zit er in deze aangeleverde informatie bewuste fraude, betekent dit concreet dat dit de verantwoordelijkheid van de aangifteplichte is. EPBonline zal steeds de afgeleverde stavingsstukken controleren en u - waar nodig - feedback geven.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

EPBonline vraagt enkel op wat noodzakelijk is voor de EPB-verslaggeving en de werking met het platform. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Voor meer informatie kijkt u op pagina 1 en 2 van de Privacy Policy.

Welke uitvoeringstermijn streeft EPBonline voor de berekening?

EPBonline start snel aan uw project. Bij aanvang overeenkomst en na ontvangst van alle startgegevens kan u de werkweek daarna reeds de berekening verwachten!

Wie is EPBonline?

Achter EPBonline.be zit Xenadvies. Xenadvies bestaat enkel uit gecertificeerde verslaggevers en opgeleide medewerkers, neem  gerust een kijkje op www.xenadvies.be

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

EPBonline, "de EPB-verslaggever", is verantwoordelijk voor de correcte rapportering naar het Vlaams Energieagentschap. De bouwheer, "de aangifteplichtige", is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de stavingsstukken.

Er zijn geen resultaten gevonden voor deze zoekopdracht.